Bulgarian language
Ремонт на черна техника

В ремонта на черна техника Pan service Хасково е с дългогодишен опит водещ началото си от 50-те години на XX век и предаващ се от поколение на поколение.

В наши дни знакова година за развитието на фирмата е 1997-ма, когато се сключва договор за представителство с Pan service LTD,с което екипа ни израства до гаранционен и извънгаранционен сервиз на най-популярните марки черна,а също така бяла едра и дребна,хладилна и климатична техника.

През 2006-та година екипът ни се превръща в основен сервиз на Техномаркет,разширявайки партньорските си отношения с КендК сервиз.

През 2014-2015 г екипа на Pan service Хасково поема на гаранционно обслужване и широк спектър дребна домакинска техника от марките Sapir,Elite,Elekom,First Austria,Arielli,Sang,Homa,KTN...

Pan service- Хасково е гаранционен и извънгаранционен сервиз на електроуреди с марките:

Samsung,Lg electronics,Zelmer,Electrolux,Aeg,Zannussi,Daewoo,Teka,Neo,Toshiba,Blaupunkt.

За всички гореупоменати брандове сме в състояние да доставяме оригинални резервни части.

 

                                            Ц Е Н О Р А З П И С   З А   Т Р У Д   П Р И   Р Е М О Н Т   Н А   Ч Е Р Н А   Т Е Х Н И К А
                                                               Р Е М О Н Т  Н А   L C D   И   L E D   T V   Н А Д   2 0    И Н Ч А                   90.00лв
                                                               Р Е М О Н Т   Н А   L C D   И   L E D   T V   П О Д   2 0   И Н Ч А                   69.00лв
                                                                                     

© Pan service Хасково

Дизайн от: www.vpidesigns.com