Bulgarian language
Ремонт на бяла техника

Pan service - Хасково е сервизен център на Техномаркет за региона от 2006г.

 - Гаранционен и извънгаранционен сервиз на марките  SAMSUNG,LG,ELECTROLUX,NEO,DAEWOO,ZEROWATT,ZANUSSI,PANASONIC,PIRITA,TEKA,ZELMER, ELITE,HOMA,FIRST,AEG,BEKO

-Осигурява сервиз с оригинални части от производител.

-Доставя по заявка резервни части и консумативи.

-Извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на перални машини,хладилници,микровълнови фурни,прахосмукачки,блендери и др. 

                    Ц Е Н О Р А З П И С   З А   Т Р У Д   П Р И   Р Е М О Н Т   Н А   Е Д Р А   И   Д Р Е Б Н А   Б Я Л А   Т Е Х Н И К А
                                                           П О С Е Щ Е Н И Е   Н А   А Д Р Е С   В   Х А С К О В О                          20.00лв
                                                    П О С Е Щ Е Н И Е   Н А   А Д Р Е С   И З В Ъ Н   Х А С К О В О                              0.70лв/км
                                                                             Р Е М О Н Т   Н А   П Е Р А Л Н Я                            40.00лв
                                                                   С М Я Н А   Л А Г Е Р И   Н А   П Е Р А Л Н Я                          180.00лв
                                                                 Р Е М О Н Т   Н А   Г О Т В А Р С К А   П Е Ч К А                            40.00лв
                                                                               Р Е М О Н Т  Н А   Б О Й Л Е Р                            50.00лв
                                                           С М Я Н А   Т Е Р М О С Т А Т   Н А   Х Л А Д И Л Н И К                            55.00лв
                        З А Р Е Ж Д А Н Е   Н А   Х Л А Д И Л Н И К   И   О Т С Т Р А Н Я В А Н Е   Н А   П Р О П У С К                            100.00лв
                                                                С М Я Н А   К А М Е Р А   Н А   Х Л А Д И Л Н И К                            100.00лв
                                  С М Я Н А   К О М П Р Е С О Р   Н А   Х Л А Д И Л Н И К   С Ъ С   З А Р Е Ж Д А Н Е                            100.00лв
                                                                   С М Я Н А   Р Е Л Е   Н А   К О М П Р Е С О Р                            50.00лв
                                            Р Е М О Н Т   П О   Е Л Е К Т Р О Н И К А Т А  Н А   Х Л А Д И Л Н И К                            80.00лв
                                                        Р Е М О Н Т  Н А   М И К Р О В Ъ Л Н О В И   Ф У Р Н И                            30.00лв
                                                                  Р Е М О Н Т   Н А   П Р А Х О С М У К А Ч К И                            30.00лв

Всички извършени ремонти са с три месечна гаранция за труд.

Цените са с включен ДДС

 

Ако се намирате в регион на България или северна Гърция ,където не може да Ви бъде оказана адекватна сервизна услуга - предлагаме решение /виж съпътстваща дейност/

ПРЕДЛАГАМЕ ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ЗА ДОМАШНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ ПРИЗВОДСТВО НА ZELMER,SAMSUNG,LG,ELECTROLUX,AEG,NEO,DAEWOO/вижте в електронния магазин или се свържете с екипа ни/.

© Pan service Хасково

Дизайн от: www.vpidesigns.com