Bulgarian language
Монтаж на климатици

 

Всички цени на климатици показани в сайта са без включен монтаж.


 

Цени за стандартен монтаж на климатици сплит система от едно вътрешно тяло и едно външно:


 Климатици 9, 12000,18000Btu -250лв.

 Климатици 24000Btu - 300лв.

Колонни  климатици - 400лв. 

Приблизителното време за стандартен монтаж  на 1 брой климатик от монтажна бригада състояща се от 2 човека е около 3 часа;

 

Стандартен монтаж  на климатик е монтаж с лесен достъп за работа - на първия етаж или на тераса на който и да е етаж, тръбният път е до 3 метра, прави се един отвор в тухлена  стена до 25 см дебелина, тръбите са бандажирани, открити, не са в ПВЦ канал или вкопани. Обектът е в границите на Хасково или Димитровград. Монтажът на климатиците  има три компонента:

 

1. Транспорт на климатика, екипа и оборудването;


2. Материали, влагани в монтажа на климатика:

  Mедна тръба за ниско и  високо налягане до 3 м., термо изолации до 3м, дренажен маркуч до 4м , кабел за комуникация ШВПС 4х1,5- до 4м, захранващ кабел ШВПС 3х1,5-фабрично заложен, изолирбанд, бандажна лента, щепсел, стойка за външното тяло /бяла, стандартна, прахово боядисана/, дюбели за тухла, кабелни превръзки, силикон, болтове и шайби /за външно тяло/, дюбели за бетон и винтове /за вътрешното тяло/. 

3. Труд на специалисти за монтаж на климатик:


-  Доставка и пренасяне на инструменти и материали необходими за монтажа /40 - 60 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша;
-  Доставка и пренасяне на външното тяло на климатика /25 - 40 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша;
-  Доставка и пренасяне на вътрешното тяло на климатика/8 - 13 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша;
-  Очертаване, нивелация и монтаж на основата /ламарина/  на вътрешното тяло на климатика;
-  Пробиване на отвор ф 30-45 мм, 25 см;
-  Очертаване, нивелация и монтаж на стойката за външното тяло на климатика при "нормален достъп" /на балкон, балконна стена или под прозорец/;
-   Монтаж на външното тяло на климатика върху стойката при "нормален достъп";
-  Монтаж на вътрешното тяло на климатика върху основата, привързване на тръбите и кабелите, изолация, дренаж към вътрешното тяло, направа на пакет;
-  Бандажиране на пакета;
-  Свързване на пакета към външното тяло на климатика;
-  Вакуумиране.
-  Запълване на вътрешния отвор;
-  Запълване на външния отвор /при наличие на достъп/;
-  Събиране на отпадъците от монтажа в кашоните на климатика и изхвърляне на кашоните
- Изнасяне и пренасяне на инструментите и материалите /40 - 60 килограма/;
- Пуск на системата;
-  Обучение на клиентите за работа със системата;
-  Попълване на гаранционната карта и други документи;


 

4. Допълнителна дейности и услуги при монтаж на климатици:


  1.  Транспорт извън гр.Хасково  - 0.7 лв/км в едната посока
  2.   Материали над стандартните размери:
-  Захранващ кабел за климатик - ШВПС 3х1,5 - 1,5 лв./ метър;
-  Захранващ кабел за климатик - ШВПС 3х2,5 - 2 лв./ метър;  
-  Дренажен маркуч с труд - 2 лв./ метър;
-  Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж на климатик, и ако няма друго достъпно място/или клиента изрично настоява/ се договаря с алпинисти или вишка по ценоразпис на предоставящите услугата;
-  Пренасяне инструменти и материали при неработещ асансьор - 3 лв./ етаж;
-  Пренасяне на вътрешно и външно тяло  при неработещ асансьор - 3 лв./ етаж ;
-  Вкопаване на захранващ кабел в ютонг и тухла - 3 лв./ метър;
-  Вкопаване на захранващ кабел в бетон и желязобетон - 5 лв./на метър;не се препоръчва
-  Полагане на захранващ кабел в ПВЦ канал  /включва ПВЦ канала и работа/ - 5 лв./ метър ;  
-  Полагане на тръбен път пакет в ПВЦ канал  /включва ПВЦ канала  и работа/ - 12 лв. / метър;
-  Пробиване допълнителен отвор ф40 - 45 мм в тухла, бетон и др.- 20 лв.;
-  Дозареждане с Фреон R407 до 1 кг при дълъг тръбен път /влючва Фреон R407 и работа/ - 20 лв.;
-  Дозареждане с Фреон R410A,R407C до 1 kg при дълъг тръбен път /влючва Фреон R410A и работа/ - 35 лв.;
-  Вкопаване на тръбен път в газобетон/итонг/ - 20 лв./ метър;
-  Вкопаване на тръбен път в тухла - 30 лв./ метър;
-  Вкопаване на тръбен път в бетон - 50 лв./ метър; - не се препоръчва
-  Вкопаване на тръбен път в желязобетон - 70 лв./ метър-не се препоръчва
-  Всеки допълнителен метър тръбен път пакет /тръби, изолация, кабели, дренаж, работа/ - 30 лв./ метър;  
-  Погрешно викане на техническа група  без неизправност в климатика /не е включен климатика в контакта, свършили батерии на дистанционното или неспособност за управление на устройството др./ - 30 лв.;
-  Демонтаж на вътрешно тяло - 30лв.;
-  Демонтаж на външно тяло - 30 лв.;
-  Монтаж на два етапа - първи - полагане на тръбен път и втори - след време, монтаж на вътрешно и външно тяло/ за 1 брой климатик - допълнително 50 лв. ;
-  Демонтаж и монтаж /преместване/ на вътрешно тяло - 150 лв.;
-  Демонтаж и монтаж /преместване/ на външно тяло - 150 лв.

 

 

Цените са с включен ДДС.

 

Цените на монтажите на климатици могат да бъдат понижавани или повишавани в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на монтажа на климатика, от количеството климатици за монтаж на едно място, както и от промени в цените на покупните материали.

 Монтажът  на климатика се извършва след съгласуване на цените с клиента.

Уважаеми клиенти, за екипа на фирмата е закон да не пробиваме конструктивно носещи елементи на сградата, като носещи колони и трегери.

© Pan service Хасково

Дизайн от: www.vpidesigns.com