Bulgarian language
Профилактика на климатици

 

ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИК– ЗАЩО Е НУЖНА?

 

Защото след като бъде извършена - Вашият климатик:

 

-          ще консумира по-малко електроенергия.

-          ще работи по-тихо.

-          ще престане да бъде източник на неприятни миризми.

-          ще осигурява здравословен климат в климатизираното. помещение.

-          ще ви служи по-дълго и вярно.

-          ще бъде освежен и като елемент от интериора на помещението ще радва окото като новозакупен.

-          при профилактиката могат да бъдат забелязани симптоми водещи до бъдещи по-сериозни проблеми,които да бъдат отстранени своевременно.

 

КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ МОЯ КЛИМАТИК СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРОФИЛАКТИКА?

Желателно е веднъж годишно климатикът да бъде преглеждан, за да се добие реална представа  нужно ли е да се извърши профилактика.

Екипът на Pan serviceХасково предлага услугата „ПРЕГЛЕД НА КЛИМАТИК”.

Услугата „ПРЕГЛЕД НА КЛИМАТИК”  се състои в посещение от сервизен специалист,който извършва по-долу изброените манипулации.

         1.Замерва изходяща температура,сила на въздушната струя,налягане на хладилен агент,ампераж.

         2.Прави оглед на общото състояние на климатика/общ външен вид,замърсеност на пити и филтри/.

         3.Показанията при прегледа се попълват в сервизен протокол.

 

Възможните заключения от прегледа могат да бъдат следните:

-          Климатикът е в добър тонус и не се нуждае от по-нататъшни сервизни интервенции.

-          Климатикът се нуждае от „СТАНДАРТНА ПРОФИЛАКТИКА”.

-          Климатикът се нуждае от „ДЪЛБОКА ПРОФИЛАКТИКА”.

-          Климатикът се нуждае от „РЕМОНТ”.

 

В какво се състои услугата „СТАНДАРТНА ПРОФИЛАКТИКА”?

  Стандартната профилактика след извършения вече преглед се състои от:

1.Почистване на филтрите на вътрешното тяло

2.Почистване на топлообменника и кутията на вътрешното тяло със специализирани за целта обезпаразитяващи препарати.

3.Дозиране с хладилен агент

4.Замерване на показанията на климатика след направената профилактика и отразяването им в сервизния протокол.

 

В какво се състои услугата „ДЪЛБОКА ПРОФИЛАКТИКА”?

 Дълбоката профилактика след извършения вече преглед се прилага за силно замърсени климатици със задръстени топлообменници,на които не им е извършвана профилактика с години или работят в по тежка околна среда.

Този тип профилактика се състои от следните манипулации:             

1.демонтаж на климатика и детайлното му разглобяване.

2.старателното почистване на всички възли и детайли

3.последващо сглобяване

4.изтегляне на хладилния агент от климатика и връщането му обратно в точно определен от производителя грамаж.

5.тест преди монтаж

6.монтаж

7.Замерване на показанията на климатика след направената профилактика и отразяването им в сервизния протокол.

 

 В какво се състои услугата „РЕМОНТ НА КЛИМАТИК”?

 Разгледай раздел „СЕРВИЗ”,където подробно е обяснено.

 

Какви са цените на дотук коментираните сервизни услуги?

Сервизна услуга

Цена с ДДС.

ПРЕГЛЕД НА КЛИМАТИК

  20,00лв

СТАНДАРТНА ПРОФИЛАКТИКА

  60,00лв

ДЪЛБОКА ПРОФИЛАКТИКА

200,00лв

Забележка:

В случай,че след направения преглед се извърши профилактика се заплаща само профилактиката.

За рамките на гр.Хасково не се начислява транспорт.

За адреси находящи се извън град Хасково се начисляват допълнително транспортни разходи в размер 0,50лв/км в едната и другата посока.

© Pan service Хасково

Дизайн от: www.vpidesigns.com